Top

Mezinárodní dny lesní terapie 2020

Mezinárodní dny lesní terapie 2020

Lesní terapie je v současné době zastřešující pojem pro více oborů a disciplín, metod a přístupů, jak využít přírodní prostředí pro zlepšování fyzického a mentálního zdraví člověka a také vzájemné vazby mezi člověkem a přírodou. Některé z těchto postupů a pohledů jsou nové, jiné velmi staré, ale mají mnoho společného. Část odborné komunity tohoto nového oboru z Finska, konkrétně ze směru tzv. „lesní mysli“, organizuje každý rok setkání zájemců o metody lesní terapie pod hlavičkou Mezinárodního dne lesní terapie.

Letošní ročník sice proběhne z velké části online, ale v Česku pod záštitou Lesní mysli Martiny Holcové bude možné se zúčastnit i workshopů v Brně. Program poběží od pátku 25. 9. do neděle 27. 9. a součástí bude i online přenos příspěvků globální konference z Finska. Mezi workshopy budu i já, kdy představím koncept lesní terapie podle metodiky Association of Nature and Forest Therapy a jejího základního principu, tzv. embodimentu, tj. přenášení pozornosti do smyslového spojení s přírodou. Máte-li tedy chuť se události zúčastnit, další informace a přihlašovací formulář najdete na webu Lesní mysl: http://lesnimysl.cz/program-mezinarodnich-dnu-lesni-terapie-a-prihlaseni/.

Share

No Comments

Post a Comment