Top

Lesní terapie a firemní wellbeing

Přírodní wellbeing: nový trend ve firemní kultuře

Zapojte přírodu ve prospěch své firmy! 

Vysoká výkonnost, kterou často vyžaduje prostředí dnešních firem, také vyžaduje, aby zaměstnanci byli motivovaní, cítili se vyrovnaní a v dobrém duševním a fyzickém zdraví. Průzkumy napříč společnostmi ukazují, že nedostatek kontaktu s přírodou a přírodními podněty v pracovním prostředí může často přispět ke snížení produktivity a kreativity zaměstnanců. Sociální izolace a nutnost skloubit pracovní a soukromý život na jednom místě během pandemie koronaviru tyto problémy ještě zvýraznily. Jedním z ověřených a vědecky potvrzených řešení příčin stresu může být lesní terapie, která se může stát jedním ze základních prvků komplexního wellbeingu vašich zaměstnanců.

 

Proč? Například podle průzkumu Terap.io: trpí 27 % zaměstnanců v ČR duševními problémy 69 % zaměstnanců své potíže neřeší, což ovlivňuje jejich produktivitu. 45 % zaměstnanců ztrácí až dvě hodiny denně, protože jsou ve stresu.

 

Přitom náklady spojené s prevencí jsou typicky 4 krát nižší než finanční ztráty v důsledku špatného zdravotního stavu a snížené produktivity zaměstnanců kvůli psychickým problémům, jako je stres a syndrom vyhoření

 

Co je lesní terapie?

Lesní terapie je výzkumy podložený způsob podpory zdraví a duševní pohody prostřednictvím kontaktu s lesním či jiným přírodním prostředím. Jde cca o tříhodinový hluboký zážitek v přírodě, kde jsou účastníci vedeni řadou “pozvání” k tomu, aby probudili své smysly, zpomalili, kultivovali vnímání přítomnosti a svůj vztah k přírodě. Je-li lesní terapie dobře navržena, může navíc pomoci se specifickými potřebami či problémy vašich týmů, např. s komunikací, kreativními výzvami či vztahy mezi zaměstnanci.

Lesní terapie je Inspirována japonskou praxí Shinrin-Yoku, což v překladu znamená „lesní koupel“, což je  praxe trávení času v zalesněných oblastech za účelem posílení zdraví, pohody a štěstí. Byla navržena mj. pro snižování civilizační zátěže ve výkonově orientované společnosti.

 

 

Jak může lesní terapie prospět vašim týmům

Přenesení týmu z kanceláře do přírodního prostředí otevírá možnost myšlení „out of the box“, rozvíjet hlubší kontakty a inspirovat týmy, aby se naladily na svůj individuální a skupinový potenciál. Stimuluje kreativitu. Kromě toho…

 

Přesné zaměření lesní terapie můžeme přizpůsobit potřebám vašeho týmu, se kterými se seznámím v předstihu.

 

Co potřebujete k lesní terapii?

Fyzicky zejména možnost strávit asi 3 hodiny času s vašimi kolegy venku na místě, které si předem odsouhlasíme. Samozřejmě také pohodlné oblečení na pobyt venku. Veškeré další vybavení do nepříznivého počasí vám zajistím. Lesní terapie není fyzicky náročná a měl by ji zvládnout každý, kdo se dokáže samostatně pohybovat.

Před samotnou lesní terapií se s vámi spojím a prodiskutuji potřeby vašeho týmu – zda vám jde hlavně o snížení stresu, podporu zdraví nebo pomoc s konkrétním problémem. Poté se domluvíme na termínu a místu konání.

 

Co říkají účastníci o lesní terapii?„Před lesní terapií jsem byl velmi nesoustředěný a měl jsem hlavu plnou neodbytných myšlenek. Nyní jsem mnohem více ve svém středu, cítím vnitřní klid a dětskou radost.“

„Mohu říci, že je to úžasný způsob, jak se zastavit, zpomalit, znovu procítit přítomný okamžik a sebe, jako by mi bylo znovu šest let. Navíc tímto způsobem můžete získat odpovědi na mnoho svých vnitřních otázek.“

„Po lesní terapii jsem mnohem uvolněnější, v příjemné náladě a se silným pocitem důvěry v sebe.“

 

Další možnosti rozšíření: workshopy, retreaty, teambuilding

Lesní terapie a Wim Hofova metoda: jedno až třídenní program pro snížení stresu, nácvikem technik pro jeho zvládání pomocí dechu, posílení výkonnosti a imunity. Vědomý kontakt s chladem a s přírodou. Ideální pro reset přetížených hlav a posílení zdraví. Účastníci si kromě nezapomenutelných zážitků odnesou také silně rozšířené hranice svých možností a rady, jak dlouhodobě rozvíjet své duševní a fyzické zdraví pomocí jednoduchých a přirozených metod, založených na kontaktu s přírodou.

Wim Hofovu metodu v tomto programu zajistí certifikovaný instruktor.

Máte zájem vyzkoušet lesní terapii a její benefity pro vaši společnost? Kontaktujte mne pomocí formuláře níže nebo na info@lesniterapie.cz či telefonicky na 604 131 131.