Top
 

Stromová terapie

Co je stromová terapie?

Původní mýty a legendy lidí po celém světě obsahují pozoruhodný příběh Stromu světa – příběh o skutečné povaze našeho světa, který je téměř totožný napříč kontinenty, aniž by jej tehdejší lidé mohli spolu slovně sdílet. S tímto příběhem sdílí také lidé odedávna velmi podobné způsoby vnímání živých stromů a takové způsoby kontaktu s nimi, které lidem umožňují duchovní rozvoj a sebeléčbu. Stromům zase takové vztahy pomáhají poznávat svět lidí a koexistovat s námi v jednotě – tak, jak bylo původně zamýšleno.

Strom je oboustranný most mezi tmou (zemí) a světlem (nebem), živý symbol jednoty protikladů a pro lidi brána do světa, který zdaleka přesahuje ten námi viditelný, hmotný. Schopnost naladit se na tento svět a přijímat z něj inspiraci a podporu pro svůj život byla lidmi dlouho rozvíjena a vtělena do tradic, jejichž odlesky jsou s námi stále přítomné. Tuto schopnost jsme neztratili, pouze jsme na ni v ruchu tzv. běžného života zapomněli.

Stromovou terapií nazývám oživování těchto pradávných tradic kontaktu a komunikace se stromy a rozpomínání se na způsoby vnímání jemné sítě vědomého života kolem nás. Na rozdíl od našich předků máme určité hendikepy v podobě přehlcené mysli, ale také jednu výhodu – můžeme si vyzkoušet více těchto původních metod z různých časových období a míst světa. Zároveň získáte přehled o rozdílných účincích různých druhů stromů na člověka – od fyziologické po spirituální úroveň.

Smyslem stromové terapie je tedy znovu otevřít některá naše vnitřní „okna“, přinést základní inspiraci pro další vztahování se ke stromům. Není možné čekat dosažení určitého stavu dovedností – cílem kurzu je opravdu spíš vyzkoušet si různé metody stromové terapie, abyste si některý mohli vybrat pro svoji další cestu. Neboť jako u jiných forem rozšiřování vědomí, i tato může být klidně vaše celoživotní a stále bude co objevovat.

Má něco stromová terapie společného s lesní terapií?

Ano i ne. Zjednodušeně lze říci, že základní podoba stromové terapie může být součástí lesní terapie, ale každá z nich sleduje trochu jiné cíle. Lesní terapie je smyslově založený způsob hlubokého zklidnění a propojení s přírodou jako celkem, který má řadu zdravotních benefitů. Během ní je možné a časté také komunikovat s jednotlivými stromy, ale není to nutné. Stromová terapie naproti tomu rozvíjí právě tuto konkrétní dovednost ve formě teoretické a praktické zkoušky více pradávných metod pro vědomý kontakt se stromy. Je tedy úžeji a hlouběji zaměřená. Viz dále stručné srovnání charakteristik lesní a stromové terapie.

Co si z kurzu odnesete?

  • Nový pohled na sebe a přírodu jako živou jednotu, ze které lze čerpat energii, inspiraci a odpovědi
  • Povědomí  o sdílené minulosti a zkušenosti lidských kultur a přírodního vědomí: posvátné háje a solitéry, dévy stromů a krajiny, stromoví andělé. Stromová meditace
  • Praktické vyzkoušení různých forem stromové terapie: vnímání pozvání, vědomý přístup ke stromu, komunikace a příjem energie. Stromový čchi-kung
  • Praktické nástoje pro rozvíjení jemného vnímání a dovedností pro vědomý kontakt se stromy – tišení mysli, cvičení vědomí i těla
  • Základní znalosti o vlivu jednotlivých druhů stromů na člověka a jejich využití v běžném životě, rozdíly denních a ročních dob pro kontakt aj.

Kdy je dobré zkusit stromovou a kdy lesní terapii

Stromová terapie… Lesní terapie…
kultivuje jemné mimosmyslové vnímání používá mnoho smyslů pro celkové zklidnění a uvedení do přítomnosti, přenesení pozornosti z hlavy do těla
propojuje člověka s konkrétním stromem či skupinou stromů pomocí rozšířeného vnímání jejich vědomí a energie propojuje člověka s přírodou ve formě oboustranného vztahu, založeném na smyslovém vnímání
obsahuje jak znalosti, tak prožívání jejich využití je více zaměřená na prožívání a málo na informace
má prožitky a získané náhledy silně individuální vede k podobným zdravotním a mentálním benefitům u všech účastníků, jejich prožitky jsou však individuální
vychází z tisíceletých tradic antiky, Západu i Východu vychází z mezinárodně a dlouhodobě ověřené metodiky japonské praktiky Shinrin-yoku
neobsahuje cílené sdílení mezi účastníky, pouze volnou diskusi obsahuje sdílení prožívaného ve skupině účastníků formou sdílecích kruhů
nemá žádný měřitelný cíl, očekávání ani hodnocení. Jediným předpokladem je ochota navázat rozšířený kontakt se stromem nemá žádný měřitelný cíl, očekávání ani hodnocení, nevyžaduje žádné předpoklady
má u některých forem (např. stromový čchi-kung) předpokládané zdravotní benefity – snižování stresu, zlepšení funkcí imunitního systému, aktivaci parasympatického nervového systému, snížení krevního tlaku má mnoho prokázaných zdravotních benefitů:

Snižuje úroveň stresu

Posiluje funkce imunitního systému

Zvyšuje produkci protirakovinných proteinů

Aktivuje parasympatický nervový systém (zodpovědný za odpočinek a sebeléčbu)

Snižuje krevní tlak

Uvolňuje napětí a zlepšuje náladu

Zvyšuje pocit štěstí a životního naplnění

Zlepšuje subjektivní symptomy chronické bolesti

Podporuje duchovní rozvoj Může podporovat duchovní rozvoj
dává smysl hlavně jako dlouhodobá cesta rozvíjení dovedností, se kterými se na kurzu seznámíte. Kurz lze absolvovat opakovaně a tím si je prohlubovat může být jednorázová i opakovaná aktivita, dovednosti lze dlouhodobě rozvíjet
trvá cca 2 hodiny trvá cca 3 hodiny

Nejbližší termíny stromové terapie

11 prosince @ 1:00 pm - 4:00 pm
Hošť 1070