Top

Otevřu vám dveře k nejzkušenějšímu terapeutovi na světě - přírodě

Certifikovaná lesní terapie na základech japonské metody Šinrin-joku je velmi efektivní a výzkumy podložený způsob kontaktu s  přírodou, který vede k hlubokému zklidnění, uvolnění stresu, posílení imunitního systému a zlepšení řady psychických funkcí. Probíhá formou fyzicky nenáročných aktivit, jejichž smyslem je přenesení pozornosti „z hlavy do těla“ pomocí mnoha našich smyslů. Dotýkáme se, čicháme, posloucháme, zhluboka dýcháme a vnímáme les mnoha způsoby a ve velmi klidném tempu. Výsledkem je mj. plné prožívání přítomného okamžiku a stav „mindlessness“ – spokojeného uvolnění naší pozornosti, které má mnoho zdravotních benefitů.

Lesní terapie v mém podání je rozšířena o další terapeuticko-relaxační prvky. Jsem jeden z mála certifikovaných průvodců v lesní terapii v ČR,své vzdělání a dovednosti jsem získal u americké Association of Nature and Forest Therapy, praktické školení proběhlo v Norsku v roce 2019. Přírodním terapiím se věnuji dlouhodobě a stále se v nich vzdělávám, přičemž se vždy snažím jít „přímo ke zdroji“ – jako když jsem před několika lety strávil týden s Wimem Hofem na jeho chatě v Krkonoších (jeho metodu denně praktikuji a částečně také využívám v lesní terapii ve formě „lesního dýchání“). Průběh každé terapie přizpůsobuji aktuálním podmínkám i schopnostem a potřebám účastníků – může to být jak zmíněné hluboké dýchání, provázená meditace nebo cvičení sestav tchaj-ti pro povzbuzení toku životní energie. Ukáži vám zkrátka, jak pomocí přírody dosáhnout hluboké úrovně klidu a regenerace a jak můžete rozvíjet své fyzické a mentální zdraví pomocí různých způsobů spojení s přírodou i v běžném životě.

Co tím můžeme získat?

Redukci stresu a posílení imunity

Díky přenesení plné pozornosti ke smyslovým podnětům a k přítomnému okamžiku dochází k poklesu stresových hormonů a dalším regeneračním účinkům v těle i mysli. Vědecky prokázáno!

Hlubší spojení s přírodou

Pokud chceme dostat vztah člověka a přírody znovu do rovnováhy, je třeba založit jej na autentické reciprocitě místo obvyklého “využívání přírodních zdrojů.“ Posílíte tím mj. pocit vlastní autenticity i smyslu života.

Lepší koncentraci a kreativitu

Příroda má schopnost probudit v nás to nejlepší - třeba přepnout náš mozek do uvolnění, ve kterém je zároveň vysoce produktivní. Proč toho nevyužít?

Termíny nejbližších akcí s lesní terapií

1 ledna, 2022 @ 8:00 am - 31 prosince, 2024 @ 11:00 pm
2 června @ 10:00 am - 1:00 pm
Chuchelský háj
28 května @ 4:30 pm - 6:00 pm
Petřínské sady 633

Výběr z Facebooku a Youtube

Lesní terapie - Aleš Miklík

1 week 1 day ago

Toto vznikající dílo mne oslovilo. Už ukázka má atmosféru, která mi pro téma bytostí - stromů, vod a kamenů - přijde přiléhavá, ukazuje hloubku i šířku toho, co sami můžeme v kontaktu s nimi zažívat. Pokud vás oslovuje také a můžete, podpořte vznik filmu: www.hithit.com/cs/project/12581

youtu.be/UpGsZ4wiOBU?si=RNcD5y9UWvKP1miF

Těším se, že výsledek snad jednou uvidíme a držím Svatoslavu Hofmanovi palce - díky!

Dárkový poukaz na lesní terapii

Chcete potěšit své blízké či přátele? Lesní terapie může být ten nejkrásnější dárek. Tři hodiny hlubokého zklidnění, ozdravění a posílení imunity, splynutí s přírodou. To vše se zkušeným průvodcem, který každému otevře ty správné dveře pro co nejlepší výsledek terapie.

Dárkový poukaz platí jeden rok pro jednu osobu, která si může vybrat některý z vypsaných termínů či si domluvit individuální. Stačí vyplnit údaje do formuláře a vyčkat na e-mail s instrukcemi k platbě. Více informací

dárkový certifikát

Blog

Lesní terapie není pouze jednorázová aktivita, ale v ideálním případě jde o každodenní praxi - způsob, jak vnímat sami sebe jako součást sítě života na Zemi.

Kdo jsem

Pomáhám lidem znovu najít nebo upevnit svůj vnitřní klid a rovnováhu, snížit stres a celkově zpomalit. To vše pomocí intenzivního propojení smyslů s okolní přírodou, které probíhají trochu jinak, než jste asi běžně v lese zvyklí. Efekt je patrný po každé lesní terapii, ale také vám dám návod, jak si díky přírodě pomáhat v dnešním náročném moderním životě. Mám k tomu celoživotní praxi i vzdělání.

Více o mně

Lesní terapii s Alešem jsem si užil. Pomohl mi zpomalit a víc vnímat přírodu kolem sebe všemi smysly. Odcházel jsem s velmi příjemným pocitem.

Pavel Milan Černý

Zakladatel Econea.cz

Děkuji za příjemné průvodcování v arboretu. I když počasí mohlo být vlídnější, odnesla jsem si jen pěkné zážitky. Les je skvělým léčitelem duše! Poskytl mi spoustu pozitivní energie, pomohl utřídit si myšlenky a odhodit chmury.

Jitka, 38 let

Dnešní odpoledne s lesniterapie.cz (na fb jako Terapie lesem) splnilo očekávání, otevřelo oči a další smysly, posunulo vnímání do jiného úhlu. Moc pěkná záležitost!

Eva, 32 let

Lesní terapie s Alešem v arboretu je plná klidu a lesních vůní, které vám otevřou a naplní všechny smysly.

Vilma, 47 let

Aleše Miklíka jsem poznala jako zajímavého člověka a průvodce s cennými životními zkušenostmi. Některá praktikovaná cvičení lesní terapie pro mě byla zajímavá, jiná objevná. Arboretum Kostelce nad Černými lesy je navíc pro tyto aktivity velmi vhodným prostředím, protože je umocňuje svojí krásou. Děkuji za příjemné a zklidňující odpoledne.

Jasna, 49 let

Během lesní terapie s Alešem jsem se vrátila do dětských let, do časů nadšeného poznávání přírody všemi smysly a prožívání přítomného okamžiku.

Michaela, 35 let

Po lesní terapii jsem mnohem klidnější, uvolněnější a spousta myšlenek na práci je pryč.

Hana, 36 let

After forest therapy I am much more calmer, relaxed, and a lot of thoughts about work are gone.

Hana, 36 let

Máte pocit, že vám před očima stále bliká červené světlo nebo jste vyčerpáni prací? Zastavte se a dopřejte si čas pro sebe a své zdraví v lese během lesní terapie.

Hana, 36 let

Flashing red light still in front of your eyes or exhausted from work? Stop and enjoy time for yourself and your health in the forest during forest therapy.

Hana, 36 let

I když třeba sami nevíte, co přesně pro sebe potřebujete, zkuste lesní terapii. Pomůže vám to přinejmenším pro několik hodin se cítit příjemně.

Ivana, 37 let

Even if you don't know exactly what you need for yourself, try forest therapy. It will help you feel better at least for a few hours.

Ivana, 37 let

Po lesní terapii jsem byla trochu unavenější, ale zároveň klidnější, vyrovnanější, myšlenky tolik nepoletovaly a lépe se soustředím. Smysly jsou ostřejší.

Ivana, 37 let

After the forest therapy I was a little more tired, but at the same time calmer, more balanced, thoughts did not fly so much and I concentrate better. The senses are sharper.

Ivana, 37 let

Lesní terapie je skvělá příležitost, jak se ponořit do sebe a užít si přítomný moment.

Michaela, 34 let

Forest therapy is a great opportunity to immerse yourself and enjoy the present moment.

Michaela, 34 let

Velmi mě bavilo hledat v lese své místo a cítit se tam jako doma. Nyní se cítím mnohem klidnější a s mírem v duši.

Petra, 18 let

I enjoyed very much looking for my place in the forest and feeling at home there. Now I feel much calmer and peaceful in my soul.

Petra, 18 let

Po lesní terapii jsem mnohem uvolněnější, v příjemné náladě a se silným pocitem sebedůvěry v sebe sama.

Petr, 38 let

After the forest therapy I am much more relaxed, in a pleasant mood and with a strong sense of self-confidence.

Petr, 38 let

Cítil jsem, slyšel a vnímal a dotýkal se lesa tak, jako nikdy předtím.

Jakub, 45 let

I felt, heard, smelled and touched the forest like never before.

Jakub, 45 let

Před lesní terapií jsem byla hodně nesoustředěná a hlavu jsem měla plnou neodbytných myšlenek. Nyní jsem mnohem víc ve svém středu, cítím vnitřní klid a dětskou radost.

Jana, 40 let

Before the forest therapy I was very unfocused and my head was full of persistent thoughts. Now I am much more in my center, I feel inner peace and childish joy.

Jana, 40 let

Můžu říct, že jde o úžasný způsob, jak se zastavit, zpomalit, cítit přítomný okamžik a sebe znovu jako kdyby mi znovu bylo šest let. Navíc takto můžete získat odpovědi na mnoho svých vnitřních otázek.

Jana, 40 let

I can say that this is a wonderful way to stop, slow down, feel the present moment and myself again as if I was six years old again. In addition, you can get answers to many of your internal questions.

Jana, 40 let

Partneři

U mezinárodní asociace ANFT jsem získal certifikaci pro provázení v lesní terapii a nadále u ní rozvíjím své dovednosti v rámci globální sítě průvodců.

 

S Fakultou lesnickou a dřevařskou ČZU v Praze spolupracujeme na lesních terapiích v jejím krásném arboretu v Kostelci n. Černými lesy.

Institut funkční medicíny a výživy, který spoluzakládal mj. MUDr. Jan Vojáček, podporuje a doporučuje lesní terapii svým klientům.