Top
 

Stromový čchi-kung

Stromový čchi-kung

Soulad energie člověka a stromu

Stromový čchi-kung je stará praxe z kořenů tradiční čínské medicíny, která stojí na sepětí člověka a přírody. Pro zdraví člověka bylo a je zásadní respektovat nejen přírodní cyklus (roční, denní, měsíční), ale je také výhodné využívat místa přirozené proměny energií (jin-jang) a jejího proudění v přírodě. Stromy nám v tom mohou pomoci: jsou živými obousměrnými mosty mezi energií země (jin) a nebe (jang) a navíc každý z druhů stromů zastupuje na tomto světě určité kvality, které lze posílit i v lidském systému, pokud se s nimi spojíme.

Tato klasifikace druhů stromů podle jejich léčivých účinků a energetického působení je přitom velmi podobná napříč starými národy: Slované, Keltové i staří Řekové nebo Číňané např. znali povznášející vliv břízy na lidskou mysl, uklidňující vůni borovice nebo inspirující životní sílu dubu. Přestože bychom tedy teoreticky mohli sáhnout i pro “tradiční evropské medicíně”, je kvůli ztracenému duchovnímu dědictví našeho regionu často jednodušší sáhnout po podobné variantě z dalekého Východu.

To je i případ stromového čchi-kungu a energie čchi, která by snad mohla mít obraz ve slovanské “síle vlny”. V praxi se využívá základních principů cvičení čchi-kung, které je už i v našich končinách poměrně známé a populární: jde o využití efektu propojeného dechu, mysli a jemných pohybů pro cirkulaci energie čchi, bez jejíž přítomnosti by nemohl existovat život.

Znalost “klasického” čchi-kungu však není pro využití stromového čchi-kungu nutná. Postačíme si s jeho základními pravidly (např. postoj wu-ťi s pokrčenými koleny), třemi jednoduchými cviky a s blízkostí vhodného stromu. Cviky pak provádíme v těsné blízkosti s ním, doporučujeme vyzkoušet různé délky cviků i orientace postoje (ke stromu, od něj). Tak dochází k efektu propojené proměny energií u člověka i u stromu zároveň a navíc k fyziologickému a energetickému vlivu stromu na člověka.

Výsledkem stromového čchi-kungu, je-li prováděn pravidelně, je hned několik zdravotně-duchovních benefitů:

  • posílení středu těla a nohou, které jsou zdrojem naší síly a stability
  • cvičení uvolněné pozornosti (jako u jiné pohybové meditace)
  • posílení imunity
  • posílení vztahu a propojenosti mezi námi a stromy
  • podpora toho druhu energie či kvalit, které nám daný strom může nabídnout
  • fyziologické působení stromu terpeny a dalšími látkami na naše zdraví (fytoterapie)
  • rozvoj jemného vnímání energií a životních cyklů v nás a kolem nás, nutného k našemu plnému vědomí 

Pro plné využití těchto benefitů se doporučuje provádět stromový čchi-kung alespoň několikrát týdně, celá sestava zabere od několika minut po… třeba hodinu, chceme-li se do ní opravdu ponořit. Začínáme ale vždy postupně, s kratšími postoji, než nabereme dostatečnou sílu v nohách, abychom “ustáli” delší čas cirkulace energií.

„Po cvičení jsem se cítila naprosto krásně, lehce, měla jsem energii na rozdávání po zbytek celého dne. Druhý den jsem zkoušela cvičit v mém oblíbeném lese a změna myšlení a energie byla opravdu cítít. Ve stromovém čchi-kungu rozhodně hodlám pokračovat.“

Petra

Nejbližší termíny kurzu stromového čchi-kungu

Sorry, no posts matched your criteria.