Top

Stromová terapie v arboretu v Kostelci n. Černými lesy

Lesní terapie | Forest therapy | Forest bathing | Shinrin-yoku / Stromová terapie v arboretu v Kostelci n. Černými lesy
Načítám Akce

« Všechny Akce

  • akce již proběhla.

Stromová terapie v arboretu v Kostelci n. Černými lesy

7 května, 2023 @ 11:00 am 2:00 pm

690Kč za jednu osobu, vč. vstupného do arboreta

Stromová terapie je takový způsob kontaktu a komunikace se stromy, který je oboustranně prospěšný pro člověka i pro strom. Otevíráme své srdce a jemné vnímání vůči pozváním stromů a zkoušíme se naladit na nabízené sdílení. Využíváme pro ten účel dávné tradice a způsoby kontaktů se stromy, které vychází z pradávné minulosti Evropy i Asie. Ty lidem stále umožňují duchovní rozvoj a sebeléčbu, zatímco stromům takové vztahy pomáhají poznávat svět lidí a koexistovat s námi v jednotě – tak, jak bylo vždy zamýšleno.

Ke kurzu můžete přistupovat jako k inspiraci, která vám pomůže lépe poznávat stromy v jejich úplnosti jako zcela vědomé živé bytosti a daleko nad botanické znalosti, které si o nich předává naše současná kultura. Samozřejmě neobsáhneme všechny možné způsoby vnímání stromů ani informace o nich – to ani nejde. Snažím se však nabídnout pohledy více historických epoch i míst Země tak, abyste si odnesli co nejpestřejší inspiraci k dalšímu vztahování k těmto úžasným tvorům, na kterých jsme závislí mnohem více, než se dočtete v encyklopediích.

Má něco stromová terapie společného s lesní terapií?

Ano i ne. Zjednodušeně lze říci, že základní podoba stromové terapie může být součástí lesní terapie, ale každá z nich sleduje trochu jiné cíle. Lesní terapie je smyslově založený způsob hlubokého zklidnění a propojení s přírodou jako celkem, který má řadu zdravotních benefitů. Během ní je možné a časté také komunikovat s jednotlivými stromy, ale není to nutné. Stromová terapie naproti tomu rozvíjí právě tuto konkrétní dovednost ve formě teoretické a praktické zkoušky více pradávných metod pro vědomý kontakt se stromy. Je tedy úžeji a hlouběji zaměřená. Pro více informací o rozdílech mezi stromovou a lesní terapií navštivte samostatnou stránku o stromové terapii.

Co si z kurzu odnesete?

  • Nový pohled na sebe a přírodu jako živou jednotu, ze které lze čerpat energii, inspiraci a odpovědi
  • Praktické vyzkoušení různých forem stromové terapie: vnímání pozvání, vědomý přístup ke stromu, komunikace a příjem energie. Stromový čchi-kung
  • Praktické nástoje pro rozvíjení jemného vnímání a dovedností pro vědomý kontakt se stromy – tišení mysli, cvičení vědomí i těla
  • Základní znalosti o vlivu jednotlivých druhů stromů na člověka a jejich využití v běžném životě, rozdíly denních a ročních dob pro kontakt aj.

Celý kurz trvá zhruba tři hodiny, důraz je kladený na praxi, kdy si budeme zkoušet některé z uvedených způsobů kontaktu se stromy a cvičení s životní energií v podobě stromového čchi-kungu. Velkou výhodou je lokalita arboreta, které je uzavřené pro veřejnost, takže nabízí dostatek klidu a soukromí a hlavně je domovem pro více než 1200 druhů rostlin a stromů s velkou rozmanitostí jejich charakterů a účinků na člověka. Tím, že je zde o ně dlouhodobě láskyplně pečováno, mají také dostatek energie a dobrých zkušeností s lidmi, takže vůči nám nebývají tak uzavřené jako některé stromy zejména v hospodářských monokulturách.

Arboretum Kostelec nad Černými lesy

Hošť 1070
Kostelec nad Černými lesy, Česká republika
+ Google Mapa
View Místo konání Website

Máte jakýkoliv dotaz? Zeptejte se mne