Top

Stromová terapie v arboretu v Kostelci n. Černými lesy

Lesní terapie | Forest therapy | Forest bathing | Shinrin-yoku / Stromová terapie v arboretu v Kostelci n. Černými lesy
Načítám Akce

« Všechny Akce

Stromová terapie v arboretu v Kostelci n. Černými lesy

11 prosince @ 1:00 pm 4:00 pm

590Kč

Stromová terapie je takový způsob kontaktu a komunikace se stromy, který je oboustranně prospěšný pro člověka i pro strom. Otevíráme své srdce a jemné vnímání vůči pozváním stromů a zkoušíme se naladit na nabízené sdílení. Využíváme pro ten účel dávné tradice a způsoby kontaktů se stromy, které vychází z pradávné minulosti Evropy i Asie. Ty lidem stále umožňují duchovní rozvoj a sebeléčbu, zatímco stromům takové vztahy pomáhají poznávat svět lidí a koexistovat s námi v jednotě – tak, jak bylo vždy zamýšleno.

Ke kurzu můžete přistupovat jako k inspiraci, která vám pomůže lépe poznávat stromy v jejich úplnosti jako zcela vědomé živé bytosti a daleko nad botanické znalosti, které si o nich předává naše současná civilizace. Samozřejmě neobsáhneme všechny možné způsoby vnímání stromů ani informace o nich – to ani nejde. Snažím se však nabídnout pohledy více historických epoch i míst Země tak, abyste si odnesli co nejpestřejší inspiraci k dalšímu vztahování k těmto úžasným tvorům, na kterých jsme závislí mnohem více, než se dočtete v encyklopediích.

Má něco stromová terapie společného s lesní terapií?

Ano i ne. Zjednodušeně lze říci, že základní podoba stromové terapie může být součástí lesní terapie, ale každá z nich sleduje trochu jiné cíle. Lesní terapie je smyslově založený způsob hlubokého zklidnění a propojení s přírodou jako celkem, který má řadu zdravotních benefitů. Během ní je možné a časté také komunikovat s jednotlivými stromy, ale není to nutné. Stromová terapie naproti tomu rozvíjí právě tuto konkrétní dovednost ve formě teoretické a praktické zkoušky více pradávných metod pro vědomý kontakt se stromy. Je tedy úžeji a hlouběji zaměřená. Pro více informací o rozdílech mezi stromovou a lesní terapií navštivte samostatnou stránku o stromové terapii.

Co si z kurzu odnesete?

  • Nový pohled na sebe a přírodu jako živou jednotu, ze které lze čerpat energii, inspiraci a odpovědi
  • Povědomí o sdílené minulosti a zkušenosti lidských kultur a přírodního vědomí: posvátné háje a solitéry, symboly, cirkulární čas a jemu odpovídající kruh života (roku), dévy stromů a krajiny, stromoví andělé. Stromová meditace
  • Praktické vyzkoušení různých forem stromové terapie: vnímání pozvání, vědomý přístup ke stromu, komunikace a příjem energie. Stromový čchi-kung
  • Praktické nástoje pro rozvíjení jemného vnímání a dovedností pro vědomý kontakt se stromy – tišení mysli, cvičení vědomí i těla
  • Základní znalosti o vlivu jednotlivých druhů stromů na člověka a jejich využití v běžném životě, rozdíly denních a ročních dob pro kontakt aj.

Celý kurz trvá zhruba dvě hodiny, v první třetině je spíše teoretický, ve zbytku doby praktický, kdy si budeme zkoušet některé z představených způsobů kontaktu se stromy. Velkou výhodou je lokalita arboreta, které je uzavřené pro veřejnost, takže nabízí dostatek klidu a soukromí a hlavně je domovem pro více než 1500 druhů rostlin a stromů s velkou rozmanitostí jejich charakterů a účinků na člověka. Tím, že je zde o ně dlouhodobě láskyplně pečováno, mají také dostatek energie a dobrých zkušeností s lidmi, takže vůči nám nebývají tak uzavřené jako některé stromy zejména v hospodářských monokulturách.

Arboretum Kostelec nad Černými lesy

Hošť 1070
Kostelec nad Černými lesy, Česká republika
+ Google Mapa
https://arboretum.czu.cz

Tickets

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking „Get Tickets“ will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
Stromová terapie v arboretu v Kostelci n. Černými lesy 11. 12. 2021
590,00
Unlimited

Máte jakýkoliv dotaz? Zeptejte se mne